CÔNG TY TNHH SRITHAI(VIET NAM)

Nhà máy : Số 9, Đường số 2, Khu CN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương

Điện thoại : (+84 065 ) 3790023-24 

Fax :  (+84 065 ) 3790023

Website : www.srithaivietnam.com